predstojnik laboratorija: prof. dr. Milan Brumen
člani laboratorija: red. prof. dr. Marko Marhl, doc. dr. Aleš Fajmut, prof. dr. Matjaž Perc, dr. David Haložan, asist. dr. Andrej Dobovišek, doc. dr. Vladimir Grubelnik, doc. dr. Marko Gosak

Smo skupina, ki se na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru ukvarja z biofiziko. Člani laboratorija so vključeni v Mednarodno združenje za temeljno in aplikativno biofiziko (IUPAB) in Evropsko združenje za matematično in teoretičnobiologijo (ESMTB).

Področje raziskovalnega delovanja Laboratorija za biofiziko je celična in molekulska biofizika. Rezultati raziskav s področij biofizikerdeče krvne celice, strukture lipidne dvojne plasti celične membrane ter intracelične in intercelične kalcijeve signalizacije so bili v sodelovanju z domačimi in tujimi inštitucijami objavljeni kot izvirni znanstveni prispevki v uglednih mednarodnih revijah in so bilipredstavljeni na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. Predmet raziskav Laboratorija za biofiziko je med drugimtudi modeliranje stimulativne kontrakcije gladkih mišičnih celic dihalnih poti, modeliranje koloidnih sistemov in raziskave fizikalnihlastnosti polimernih membran.

Na omenjenih raziskovalnih področjih so člani vključeni v raziskovalne projekte s številnimi inštitucijami doma in po svetu. Z Oddelkom za biologijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo v programski skupini Naravoslovje, z Inštitutom Jožefa Štefana v Ljubljani pa v programski skupini Biofizika in mehka snov, katere nosilec je red. prof. dr. Rudi Podgornik. V tej programski skupini se vključujejo v ožjo delovno skupino za teorijsko biofiziko, v kateri sodeluje tudi akademik profesor dr. Saša Svetina. Na področju teorijske biofizike je Laboratorij za biofiziko vključen v povezavi z Univerzo Victor-ja Segalen-a v Bordeauxu v francosko-slovenskibilateralni projekt.

Člani Laboratorija za biofiziko so vključeni tudi v številna neformalna sodelovanja, kot so medsebojni obiski in skupne publikacije na področju biofizike, z naslednjimi inštitucijami:

  • Inštitut za biofiziko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
  • Laboratorij za organsko in polimerno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru,
  • Inštitut za biofiziko Humboldt-ove univerze v Berlinu,
  • European Media Lab v Heidelbergu,
  • Max Delbrück-ov center za molekularno medicino v Berlinu,
  • Max Planck-ov inštitut za koloide in mejne plasti v Golmu pri Berlinu.

Programska skupina »Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic, 2004-2008, koda P1-0055, nosilec R. Podgornik (Institut Jožef Stefan, Lljubljana).

»Robustnost in fleksibilnost metaboličnih in regulacijskih mrež«, bilateralni projekt med Slovenijo in Nemčijo, 2003-2004, koda BI-DE 03/04-003, nosilca M. Marhl (Univerza v Mariboru), S. Schuster (Univerza v Jeni).
»Modeliranje stimulatorne kontrakcije gladkih mišičnih celic dihalnih poti«, bilateralni projekt med slovenijo in Francijo, 2004, koda BI-FR 02-004, nosilca M. Marhl (Univerza v Mariboru) in E. Roux (Univerza v Bordeauxu).