predstojnik laboratorija: prof. dr. Aleksander Zidanšek

namestnik laboratorija: izr. prof. dr. Robert Repnik

člani laboratorija: doc. dr. Aleš Fajmut, izr. prof. dr. Mitja Slavinec, asist. dr. Eva Klemenčič, prof. dr. Nataša Vaupotič, doc. dr. Andrej Dobovišek, asist. Kristina Leskovar, izr. prof. dr. Robert Repnik, doc. dr. Vladimir Grubelnik

Laboratorij za fiziko okolja je namenjen študijskim programom fizike in ekologije z naravovarstvom, posamezni merilniki so uporabnitudi v interdisciplinarnem didaktičnem centru za okoljsko vzgojo. Predvidena oprema se da uporabiti na različnih stopnjah izobraževanja; nekatera oprema je uporabna tudi za delo na terenu (npr. georadar, IR kamera, merilniki hrupa, radioaktivnosti…).

Seznam opreme v laboratoriju:

 • NMR spektrometer,
 • elektronski paramagnetni resonančni spektrometer (EPR),
 • georadar,
 • merilni komplet za radioaktivnost,
 • merilnik elektrosmoga,
 • spektrometer za UV in vidno svetlobo,
 • študentski komplet za spektrofotometrijo,
 • večkanalni merilnik temperature,
 • IR kamera,
 • masni spektrometer
 • Spektrometer za IR + Fourierevo transformacijo.

Navedena oprema je namenjena eksperimentalnim vajam študentov in raziskavam ob pisanju diplomskih nalog študentov. Želite podrobno spoznati kakšen merilnik? Pri študiju fizike vas to že pričakuje.