Objava v prestižni reviji Advanced Materials

Sodelavca Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru prof. dr. Janez Štrancar in Boštjan Kokot sta sodelovala pri obsežni mednarodni...
Objava v prestižni reviji Advanced Materials

Napoved z dne 23.10

Napovedanih 10.000 okuženih smo dosegli že en dan prej, kot smo napovedovali in današnja napoved kaže, da bi ob tem...
Napoved z dne 23.10

Napoved z dne 16.10

Velik porast okuženih v zadnjih dneh se odraža tudi v zelo neugodni napovedi in ob tem trendu se bomo že...
Napoved z dne 16.10

Pri simulacijah nadaljnjega razvoja okužb z virusom Covid-19 smo upoštevali nove okoliščine pri testiranju, sicer pa je model ostal nespremenjen. V to nas je vodilo tudi dobro ujemanje dosedanjih napovedi z dejanskim razvoje okužb. Zaradi večjega števila testiranj, ob absolutnem številu okuženih spremljamo tudi relativni delež okužb, kot vstopne podatke pa upoštevamo povprečje zadnjih sedem dni kar zmanjša napako zaradi manjšega števila testiranj med vikendi

Pojdi na stran

Na oddelku za fiziko smo pripravili animacijo, s katero želimo širšo javnost informirati o mehanizmih širjenja bolezni, kaj to pomeni za naš zdravstven sistem in zakaj je tako pomembno, da ostanemo doma.

Pojdi na stran

Na Oddelku za fiziko spremljamo podatke o številu okuženih ne samo za Slovenijo temveč za celoten svet. Tako smo tudi pripravili naobr vizualizacij, s katerimi je možno spremljati kaj se dogaja po svetu in pri nas.

Pojdi na stran

Ključni pomen napovedi prihodnosti je, da nam pomaga z ukrepi v danem trenutku doseči cilje, ki si jih želimo. Zagotovo je cilj vseh, da se ukrepi čim prej omilijo. Da bomo k temu pripomogli vsak kot posameznik in vsi skupaj kot družba, si vsak izbere svoj osebni cilj, kaj bi rad v avgustu počel v čim bolj normalnih okoliščinah. Ta cilj vsakega od nas navdihuje, da bomo lažje osmislili in spoštovali ukrepe.

Na spletni strani #KajBomoPočeliAvgusta vsak petek objavimo oceno verjetnosti, da se bo prvi dan brez zaznanih novih okužb zgodil pred avgustom in oceno, kako se ta verjetnost spremeni ob optimističnem, realističnem in pesimističnem scenariju za naslednji teden. S temi ocenami spodbujamo vsakega med nami, da sodeluje pri krajšanju trajanja epidemije.

Obiščite https://whatwillwedoinaugust.eu/

Aktivnosti

Študij fizike

Na Oddelku za fiziko izvajamo študijske programe Fizika I. II. in III. stopnje in Enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj.


Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo poteka v okviru štirih laboratorijev: Laboratorija za biofiziko, Laboratorija za fiziko okolja, Laboratorija za fiziko kompleksnih sistemov in Laboratorija za računalništvo in multimedijo v fiziki.

Za bodoče študente

Tukaj izveste, kaj lahko pričakujete, da boste znali, ko zaključite študij fizike, kaj so najpogostejše zaposlitve, kakšne so zgodbe uspešnih diplomantov in katerih obštudijskih dejavnosti se lahko študenti udeležujejo.

einstein
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.

Albert Einstein

-

Nemški fizik in matematik

Raziskave

Več kot 300

znanstvenih objav v letih 2015–2019

Več kot 0

citatov zadnjih 10 let

Več kot 0

citatov najbolj citiranega dela