Vključevanje študentov prve stopnje v znanstvenoraziskovalno delo

Trije študenti tretjega letnika fizike so se pod vodstvom prof. dr. Nataše Vaupotič pri raziskovalnem delu v okviru diplomskega seminarja povezali tudi z Oddelkom za...
Vključevanje študentov prve stopnje v znanstvenoraziskovalno delo

Vrhunske objave v času epidemije

Nataša Vaupotič je vodilna soavtorica preglednega članka objavljenega v reviji Advanced Materials (IF 25,8). Članek obravnava uporabo resonančne rentgenske spektroskopije...
Vrhunske objave v času epidemije

Informacije za študente med epidemijo COVID-19

13. 5. 2020 Spoštovane študentke in študenti na FNM! Sproščanje ukrepov za preprečitev širjenja epidemije pomeni, da bomo tudi na...
Informacije za študente med epidemijo COVID-19

Naša raziskovalna skupina iz podatkov o okuženih v Sloveniji že skoraj dva meseca pripravlja dnevno napoved nadaljnjega razvoja epidemije. Epidemija se je umirila in tudi prvo rahljanje omejitvenih ukrepov ni povzročilo ponovne rasti. Še zmeraj pa smo v občutljivem območju, zato ostanimo samodisciplinirani, sicer lahko izzovemo drugi val epidemije.

Pojdi na stran

Na oddelku za fiziko smo pripravili animacijo, s katero želimo širšo javnost informirati o mehanizmih širjenja bolezni, kaj to pomeni za naš zdravstven sistem in zakaj je tako pomembno, da ostanemo doma.

Pojdi na stran

Na Oddelku za fiziko spremljamo podatke o številu okuženih ne samo za Slovenijo temveč za celoten svet. Tako smo tudi pripravili naobr vizualizacij, s katerimi je možno spremljati kaj se dogaja po svetu in pri nas.

Pojdi na stran

Ključni pomen napovedi prihodnosti je, da nam pomaga z ukrepi v danem trenutku doseči cilje, ki si jih želimo. Zagotovo je cilj vseh, da se ukrepi čim prej omilijo. Da bomo k temu pripomogli vsak kot posameznik in vsi skupaj kot družba, si vsak izbere svoj osebni cilj, kaj bi rad v avgustu počel v čim bolj normalnih okoliščinah. Ta cilj vsakega od nas navdihuje, da bomo lažje osmislili in spoštovali ukrepe.

Na spletni strani #KajBomoPočeliAvgusta vsak petek objavimo oceno verjetnosti, da se bo prvi dan brez zaznanih novih okužb zgodil pred avgustom in oceno, kako se ta verjetnost spremeni ob optimističnem, realističnem in pesimističnem scenariju za naslednji teden. S temi ocenami spodbujamo vsakega med nami, da sodeluje pri krajšanju trajanja epidemije.

Obiščite https://whatwillwedoinaugust.eu/

Aktivnosti

Študij fizike

Na Oddelku za fiziko izvajamo študijske programe Fizika I. II. in III. stopnje in Enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj.


Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo poteka v okviru štirih laboratorijev: Laboratorija za biofiziko, Laboratorija za fiziko okolja, Laboratorija za fiziko kompleksnih sistemov in Laboratorija za računalništvo in multimedijo v fiziki.

Za bodoče študente

Tukaj izveste, kaj lahko pričakujete, da boste znali, ko zaključite študij fizike, kaj so najpogostejše zaposlitve, kakšne so zgodbe uspešnih diplomantov in katerih obštudijskih dejavnosti se lahko študenti udeležujejo.

einstein
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.

Albert Einstein

-

Nemški fizik in matematik

Raziskave

Več kot 300

znanstvenih objav v letih 2015–2019

Več kot 0

citatov zadnjih 10 let

Več kot 0

citatov najbolj citiranega dela