S preoblikovanjem v fakulteto leta 1986 so vsi študijski programi z vezavo fizika prerasli v visokošolske in kasneje v univerzitetne dvopredmetne programe. Vpis v te programe, katerih cilj je bil izobraževati profesorje fizike za potrebe osnovnih ter srednjih poklicnih in strokovnih šol, je potekal vse do uvedbe novih bolonjskih dvopredmetnih izobraževalnih študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje v letu 2009, ki nadaljujejo tradicijo izobraževanja učiteljev. V zadnjem obdobju so na Oddelku za fiziko potekale tudi številne dokvalifikacije diplomantov starih študijskih programov, še aktivne pa so dokvalifikacije za poučevanje naravoslovja v osnovnih šolah. V šolskem letu 2011/12 so svoj študij zaključili še zadnji študenti dvopredmetnih študijskih programov z vezavo Fizika, katerih korenine segajo v leto 1987.

Še posebej velja poudariti, da je kljub uvedbi nepedagoških programov izobraževanje in vzgoja učiteljev, ki bodo dosegali najvišja znanja, razumevanja in kompetence, še vedno ena izmed osnovnih prioritet in poslanstev Oddelka za fiziko. To zagotavljamo s sodobnimi in prenovljenimi izobraževalnimi študijskimi programi na vseh treh stopnjah bolonjskega študija, ki sledijo družbenim, kulturnim in ekonomskim spremembam, ki ne narekujejo samo sodobnejših in interdisciplinarnih študijskih vsebin, temveč tudi drugačne organizacijske pristope ter sodobnejše metode dela. S tem dosegamo pri študentih večjo povezanost med teorijo in prakso, večji transfer pridobljenega znanja na različna področja poklicnega delovanja in višje kompetence. Od leta 2016 dalje je na Oddelku za fiziko študij pedagoške (izobraževalne) fizike zajet v študijski program Predmetni učitelj (povezava).