Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom Prof.Dr. Marka Robnika, ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 1. oktober 2021 do 30. septembra 2025. Pričakovani kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP, in hkrati doktorski študij teoretične fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM) Univerze v Mariboru. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike z zaključno povprečno oceno najmanj 8.0. Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov: Robnik@uni-mb.si

Rok za prijavo je 30. junij 2021.

Prof. Dr. Marko Robnik, član EASA, Direktor CAMTP