Trije študenti tretjega letnika fizike so se pod vodstvom prof. dr. Nataše Vaupotič pri raziskovalnem delu v okviru diplomskega seminarja povezali tudi z Oddelkom za kemijo in Oddelkom za fiziko na Univerzi v Varšavi. Na rednem seminarju Laboratorija za fizikalno kemijo dielektrikov in magnetikov so predstavili svoje raziskovalno delo.

Timon Grabovac obravnava uporabo resonančne rentgenske spektroskopije pri iskanju vzroka za kiralnost kubičnih faz tekočih kristalov. Kubične faze z zveznimi mrežami se intenzivno preiskujejo, ker so potencialno uporabne za izdelavo mehansko neobčutljivih materialov, v fotovoltaiki, za fotonske elemente in optične metamateriale.  

Model kiralnih heksagonov v kiralni kubični fazi.

Anica Ficko razvija model za opis izjemno velike Faradayeve rotacije v polimerno stabiliziranih modrih fazah tekočih kristalov. Faradayeva rotacija (vrtenje smeri linearne polarizacije svetlobe pri prehodu skozi nek material) se med drugim uporablja za meritve magnetnega polja, električnega toka in meritve premikov, v komunikacijski optiki, detekcijo biomagnetnih polj.

Ana Štampar raziskuje uporabo optično anizotropnih materialov za pretvorbo krožno polarizirane svetlobe v optične vrtince. Ti so zanimivi zaradi uporabe na različnih področjih, npr. v optični komunikaciji, kvantnem računalništvu in pri optični pinceti.

Optični vrtinec. Levo: valovna čela s topološkim defektom v smeri razširjanja valovanja. Desno: interferenca optičnega vrtinca s krogelnim in ravnim valom.