Dijakinje in dijaki, vabljeni na informativne dneve FNM, ki bodo v petek, 12. februarja 2021, ob 10. in 15. uri, ter v soboto, 13. februarja 2021, ob 10. uri. Informativni dnevi bodo letos zaradi izrednih razmer potekali na daljavo preko Microsoft Teams. Več informacij najdete na povezavi: https://informativni.fnm.um.si/.