13. 5. 2020

Spoštovane študentke in študenti na FNM!

Sproščanje ukrepov za preprečitev širjenja epidemije pomeni, da bomo tudi na naši FNM v kratkem lahko pričeli s tistimi eksperimentalnimi in terenskimi vajami, ki jih v okviru študija na daljavo nismo mogli izvajati. Prav tako smo že pripravili navodila za izvedbo izpitov in zagovorov zaključnih del. O pričetku in načinu teh aktivnosti vas bomo s posebnimi varnostnimi in izvedbenimi navodili obvestili takoj, ko dobimo soglasje za pričetek.

Vaje bodo potekale po prilagojenem urniku tako, da boste študijske obveznosti zaključili do poletnega izpitnega obdobja, kar je zelo pomembno zaradi izpitnih rokov. Prosimo vas, da izvajalce opozorite na morebitna prekrivanja izvedbenih urnikov neposrednega pedagoškega procesa z izvedbo študija na daljavo, kar bomo sproti odpravljali.

Veselijo me pohvale mnogih, da študij na daljavo odlično teče, tako da se boste predvidoma brez posebnosti lahko vpisali v višji letnik ali zaključili študij. V primeru izrednih okoliščin pri izvedbi izpitov pa bomo izbirali rešitve, ki bodo za vas ugodnejše.

Vsem sodelujočim se tudi lepo zahvaljujem za sodelovanje v dobrodelnem gibanju, v okviru vseh aktivnosti na portalu www.razlagamo.si, ki prav zaradi prostovoljnega dela študentov prerašča v permanentno izobraževalno središčewww.edupedia.si. Ob tej priložnosti vabim vse, da se pridružite vse številčnejši ekipi. S svojo strokovno pomočjo boste izkazali svoj humanitarni odnos do družbe, kar ne bo okrepilo le vaših strokovnih kompetenc ampak bo nadgradilo tudi vašo osebnostno integriteto.

Želim vam vse dobro in kljub obetavnim napovedim na https://fizika.fnm.um.si/ ter https://whatwillwedoinaugust.eu/si/ ostanimo samodisciplinirani pri izvajanju varnostnih ukrepov.

Vaš dekan


20. 4. 2020

Spoštovane študentke in študenti na FNM,

spodbudno je, da se epidemija Koronavirusa umirja. To potrjujejo tako uradni podatki, kakor tudi napoved naših raziskav na FNM. Posledično je tudi vlada pričela rahljati omejitvene ukrepe, kljub temu pa bo še nekaj časa študij potekal na daljavo.

Na FNM imamo pripravljene različne scenarije, kako bomo zaključili študijsko leto. Prvi izziv so zagovori diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki jih bomo do nadaljnjega izvajali na daljavo preko MS Teams.

Študentke in študenti pedagoških usmeritev ste pedagoško prakso pričeli izvajati na daljavo, morebitna organizacijska vprašanja pa sproti razrešujemo ob podpori Pedagoškega centra in didaktikov. Profesorje smo zaprosili, da z razumevanjem sprejmejo morebitna prekrivanja zaradi vaših izrednih obveznosti, konkretna vprašanja pa razrešujte z vašimi mentorji ali profesorji didaktiki.

Glede izvedbe izpitov imamo pripravljenih več različnih možnosti, o katerih se bomo odločali predvidoma v sredini meseca maja, ko bodo zadeve postajale aktualne. Prav tako bomo takrat sprejeli odločitev glede izvedbe terenskih in eksperimentalnih vaj, v tem trenutku pa vam bodo nosilci predmetov dali navodila za vmesne alternativne aktivnosti.

Drage študentke in študenti, razmere v katerih delujemo, so izredne. Dlje kot trajajo, bolj uspešno jih obvladujemo, hkrati pa postaja zmeraj bolj zahteven sam zaključek študijskega leta. Na FNM pri odločitvah zasledujmo dobrobit vas, naših študentk in študentov, da vam čim bolj pomagajmo pri usvajanju vaših kompetenc predvidenih s študijskim procesom. Hvaležni vam bomo za vsa vaša opažanja in predloge, ki jih lahko naslovite na vašo prodekanico Nejo Trontelj.

Hvala vam za vaše vzorno sodelovanje, vredno študentk in študentov Fakultete za naravoslovje in matematiko, ter vam želim vse dobro.

Vaš dekan


7. 4. 2020

Spoštovane študentke in študenti na FNM,

danes je praznični dan, žal pa prvič Dneva FNM ne bomo obeležili tako svečano kot prejšnja leta. Vseeno pa imamo razloge za optimizem. Študij na daljavo je nadpovprečno dobro stekel in hvala vam za vašo izjemno motiviranost. O obliki in načinu izvedbe eksperimentalnih in terenskih vaj pa se bomo dogovorili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Poleg predavanj na daljavo na FNM poteka tudi veliko vzporednih aktivnosti, izmed katerih kaže izpostaviti vsaj dve. Prva je analiza in napoved nadaljnjega razvoja virusa, kar dnevno objavljamo na www.fnm.um.si . Trenutni trendi so obetavni. Vztrajajmo pri omejitvi druženja, da bomo skupaj virus čim prej premagali. Druga pomembna zadeva pa je spletni portal www.razlagamo.si, ki ob podpori številnih učiteljev po vsej Sloveniji prerašča v nacionalno gibanje. Ključno je, da delovanje sloni na vašem sodelovanju, drage študentke in študenti, zato vas ob tej priložnosti želim ponovno motivirati k sodelovanju. S tem boste naredili največ za dobrobit naše družbe, pomagali boste na svojem strokovnem področju. Hvala tudi uredniškemu odboru, da je v skladu s tradicijo, ob Dnevu FNM, izšla Dianoia, ki si jo že lahko ogledate na naši spletni strani.

Ob Dnevu FNM vam čestitam in želim vse dobro. Vaš dekan


23. 3. 2020

Drage študentke in študenti na FNM,

izteklo se je več kot teden dni, odkar smo prešli na predavanja brez neposrednega stika z vami. Povratne informacije, ki jih dobivam, so zelo spodbudne in potrjujejo številne pozitivne izkušnje, ter kažejo na vaš nadpovprečno pozitiven odziv. S takšnim načinom študija bomo morali nadaljevati še nekaj časa. Prepričan sem, da bo vse potekalo vedno bolj tekoče in učinkovito, saj ste uvodne zadrege praviloma že razrešili, zadeve pa se bodo izboljšale tudi zaradi dodatne opreme, za katero smo poskrbeli na FNM. Lepo se vam zahvaljujem za vaša prizadevanja in dobro sodelovanje, s katerim kažete tudi pripadnost svoji fakulteti, na kateri ustvarjamo poklice prihodnosti. Zaradi razmer pa skupaj ustvarjamo tudi izobraževanje prihodnosti. Zasledujoč ta cilj vas vabim, da razmislite, katere nove izkušnje bomo kasneje lahko uveljaviti tudi pri klasičnem študiju. V teh časih vam polagam na srce, varujte svoje zdravje ter zdravje vseh okrog vas.

Vse dobro vam želim. Vaš dekan


16. 3. 2020

Drage študentke in študenti FNM,

obveščamo vas, da bo nadaljnjega dostop do FNM omogočen med 7. uro in 15. uro. Zaradi dodatnega varovanja zdravja in tudi osebne ter skupne lastnine, bo odklenjen le glavni vhod (oz. ga bomo odklenili po klicu na telefonsko številko objavljeno ob vhodu). Prosimo vas, da upoštevate navodila pristojnih služb in vso možno komunikacijo izvajate na daljavo ter se času morebitnega zadrževanja na FNM, kakor tudi v prostem času, izogibate takim medsebojnim stikom, ki bi se lahko izkazali za rizične. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Vaš dekan


13. 3. 2020

Spoštovane študentke in študenti na FNM,

razmere v družbi potrjujejo, da naši ukrepi in pohitren prehod na študij na daljavo niso bili niti pretirani niti preuranjeni. Lepo se vam zahvaljujem za razumevanje razmer in dober odziv, s čimer smo vsi na naši Fakulteti za naravoslovje in matematiko pomembno pripomogla k širši varnosti, tudi z zgledom, ki mu večina zdaj sledi. Zavedamo se, da bo v naslednjih dneh treba še marsikaj improvizirati, vendar je vsaka aktivnost neskončno boljša od nobene.

Povzetek nekaterih aktivnosti:
Študijski proces se do preklica izvaja na daljavo. Izvajajo se predvsem predavanja in teoretične vaje, eksperimentalne in terenske vaje se bodo izvajale po dogovoru, praviloma kasneje. Izpitov do preklica ne bo. O nadomestnih rokih boste obveščeni. Glede podrobnosti o izvedbi posameznih študijskih obveznosti vas bodo obveščali izvajalci predmetov. Vaše študijske obveznosti organizirajte in izvajajte tako, da s tem ne boste izpostavljali varnost in zdravje sebe, vaših sošolk in sošolcev ter širše družbe. Za pomoč pri inštalaciji potrebne programske opreme vam v pomoč pošiljamo povezavi:
https://univerzamb.sharepoint.com/…/…/Priprava-MS-Teams.aspx
in
https://univerzamb.sharepoint.com/…/PredavanjanadaljavoUM/S…

Za nadaljnjo komunikacijo in obveščanje spremljate običajne elektronske komunikacijske poti (e-pošto, spletne učilnice, www, FB…)

Spoštovani, lepo se vam zahvaljujem za vaš konstruktiven pristop in prispevek ter vas tudi v prihodnje prosim, da vsak posebej in vsi skupaj, tako povezano s študijskimi aktivnostmi, kot tudi sicer, delujemo v skladu z navodili pristojnih organov in ne ogrožamo sebe ter drugih.

Vaš dekan


11. 3. 2020

Spremenjen način izvedbe uradnih ur referata za študentske zadeve

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da do preklica NE BO URADNIH UR V PROSTORU REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. Uradne ure bodo vsak delovni dan med 9.45 in 11.45 po telefonu: – za dodiplomski študij: 02/2293-879 in 02/2293-779 in – za podiplomski študij: 02/2293-729. Dosegljivi smo tudi po elektronski pošti referat.fnm@um.si in podiplomski.fnm@um.si. Morebitno dokumentacijo (prijava teme, oddaja zaključnih del itd.) oddate v predalček referata oz. pošljete po pošti.

Hvala za razumevanje!


11. 3. 2020

Spoštovani študenti in zaposleni na FNM,

glede na okoliščine v zvezi z virusom SARS-Cov-2 vas obveščam, da se bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko od jutri, četrtka 12. 3., ves študijski proces pričel izvajati preko študija na daljavo. Za nadaljnje informacije vas prosimo, da spremljate elektronsko pošto in spletno stran fakultete.

Prof. dr. Mitja Slavinec, dekan FNM UM