Na Oddelku za fiziko izvajamo naslednje študijske programe:

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2007 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0533 – Fizika

Vodja: red. prof. dr. Nataša Vaupotič, natasa.vaupotic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani fizik (UN) – dipl. fiz. (UN)
  • Diplomirana fizičarka (UN) – dipl. fiz. (UN)

Podrobnosti programa

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2007 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0533 – Fizika

Vodji: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister fizike – mag. fiz.
  • Magistrica fizike – mag.fiz.

Podrobnosti programa

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2009 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Prenova potrjena na Senatu UM: 28. 11. 2017.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P: 16 0588 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti / izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika

Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Samo Kralj

Koordinator študijskega programa: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Stopnja in vrsta študijskega programa: podiplomski (3. stopnja)

Trajanje študija: 4 leta (8 semestrov)

Število kreditnih točk ECTS: 240

Smeri študijskega programa: Biofizika, Fizika, Izobraževalna fizika

Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.

Podrobnosti programa

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2015 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: izred. prof. dr. Robert Repnik, robert.repnik@um.si
Pomočnik: doc. dr. Andrej Flogie, andrej.flogie@um.si

Trajanje študija: 5 let, 10 semestrov, 300 ECTS

Strokovni naslov:

  • magister profesor predmeta A* in predmeta B*
  • magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B*
  • okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*

Podrobnosti programa