Analiza natančnosti naših dosedanjih napovedi

V skladu z napovedanim preklicem epidemije tokrat objavljamo natančnost naših dosedanjih napovedi (modre pike pa kažejo napoved za prihodnjih 7 dni). V upanju, da ne bo potrebe za naše ponovno javljanje se vam lepo zahvaljujemo za spremljanje in vam želimo vse dobro.


Napoved z dne 9.5

Epidemija je uspešno obvladana in ob tej dinamiki upadanja bo se trenutnih 80 okuženih čez teden dni zmanjšalo na približno 30 čez dva tedna pa se približalo nič okuženim. Žal pa vsak dan še odkrijejo kakšnega okuženega, ki so potencialna grožnja ponovitve drugega vala okužbe, zato ostanimo samodisciplinirani in striktno izvajajmo vse napotke glede omejitve širjenja epidemija.

Napoved z dne 3. 5.

Napoved pred prazniki se je razvila po optimističnem scenariju in prvič od nastanka epidemije beležimo okrog 100 okuženih. Ob tej dinamiki se bo udejanjil tudi optimistični scenarij napovedi iz simulacije https://www.whatwillwedoinaugust.eu/si/Še zmeraj pa v Sloveniji so okuženi in razmere se lahko poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju vseh varnostnih pravil, ki še zmeraj veljajo.

Napoved z dne 29. 4.

Epidemija se stabilno zmanjšuje, saj se kljub postopnemu rahljanju ukrepov stanje ne slabša. Lepo se tudi vidi (temno zeleni krogi), da lahko že za tedensko prognozo napovemo le še malo preko 100 okuženih, kar je prvič do sedaj. Napovedi se lahko dodatno izboljšajo ali žal tudi poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov.

Napoved z dne 28. 4.

Ugoden trend okuženih se nadaljuje in epidemija se zmanjšuje. Na srečo trenutno tudi ni opaziti poslabšanja zaradi rahljanja ukrepov. Napoved pod 200 okuženih za prvomajske praznike je že dosežena in prvič lahko za čez dva tedna napovemo manj kot 100 okuženih. Ker pa smo že v območju majhnih številk se lahko napovedi tudi hitro izboljšajo ali žal poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov.

Napoved z dne 24. 4.

Število novih okužb se je dolgoročno ustalilo okrog deset na dan in je občutno manjše od števila ozdravelih, kar lepo potrjuje, da se epidemija umirja. Na srečo ne narašča tudi število umrlih na dan. Ugodni trendi so izboljšali tudi napoved za prvomajske praznike in je že krepko pod 200 okuženihOstanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov

Napoved z dne 23. 4.

Kljub pričakovanem porastu okuženih, trend razvoja epidemije ostaja ugoden, saj je več kot dvakrat toliko ljudi ozdravelo, kot se jih je na novo okužilo in trenuten trend kaže, da bo čez dva tedna manj kot 200 okuženih. Moramo pa se zavedati, da postopno rahljanje ukrepov predstavlja dodatno grožnjo zato ne smemo postati površni pri že uveljavljenih varnostnih pravilih.

Napoved z dne 21. 4.

Zadnji teden dni je skoraj dva krat več ljudi ozdravelo, kot pa se jih je na novo okužilo. Prav tako že dva tedna število okuženih pada. Smo v zelo občutljivem času, zato naj nas rahljanje ukrepov ne premami in se še naprej izogibajmo nepotrebnim medsebojnim stikom, da bo čez dva tedna število vseh okuženih padlo pod 200, kot obeta trenutni trend.
 

Napoved z dne 20. 4.

Čez vikend je bilo manj testiranj, kljub temu pa nas nova napoved lahko navdaja z optimizmom. Ker že nekaj časa vsak dan več ljudi ozdravi, kot odkrijejo novih okužb, to kaže na zmanjševanje epidemije. V kolikor rahljanje nekaterih ukrepov ne bo preveč zaustavilo tega trenda, se čez dva tedna lahko nadejamo, da bo število vseh okuženih padlo pod 200 ali celo manj. Tudi v nekoliko sproščenih razmerah zato čim bolj zmanjšamo število medsebojnih stikov.

Napoved z dne 16. 4.

Tudi prva dva dni po praznikih je več ljudi ozdravelo, kot je bilo odkritih na novo okuženih. To je zelo spodbuden podatek, ki sicer potrjuje zmanjševanje epidemije, ni pa še povsem relevanten pokazatelj vliva dogodkom ved prazniki. Ključen je naslednji teden, če nam bo uspelo ohraniti tak trend, se bo število obolelih do maja zmanjšalo do te mere, da dovolj varno postopno rahljati nekatere omejitve.

Napoved z dne 14. 4.

Zaradi praznikov, manjšega števila testiranj in posledično tudi manjšega števila na novo odkritih okužb tokrat podajamo skupne podatke za zadnje tri dni, ko je bilo 3 krat manj na novo okuženih kot ozdravelih. Po pričakovanju so razmere zelo obetavne, bolj zanesljiva pa bo napoved juri in pojutrišnjem. Ohranimo zmanjševanje epidemije in še naprej spoštujmo pravila, saj se bodo le tako omejitve lahko začele rahljati.

Napoved z dne 10. 4.

Razmere se stabilizirajo in včerajšnji dan je spet bilo manj na novo okuženih kot ozdravelih. Ker pa traja nekaj dni od okužbe do tega, da jo zdravstveni delavci ugotovijo je to posledica discipliniranosti na začetku tedna, zato moramo čez praznike narediti vse, da bo tak trend umirjanja epidemije ostal tudi čez teden dni.

Napoved z dne 9. 4.

Razmere so na meji stabilnosti, saj je 33 na novo okuženih približno enako številu tistih, ki jih epidemija od včeraj dalje več ne ogroža. Če nam bo uspelo čez praznike ohraniti ta trend lahko pričakujemo konstanto število okuženih. Cilj sedaj seveda je, da se slednja številka prične tudi manjšati, zato spoštujmo omejitev druženja med prazniki. Sicer se bodo razmere žal zaostrile, saj smo na meji stabilnosti.

Napoved z dne 8. 4.

Ker se je število na novo okuženih spustilo pod število na novo ozdravelih, sedaj prikazujemo dejanske številke, in ne več odstotkov. Bilo je 36 novih okuženih, isti dan pa jih je ozdravelo 46 (žal nekaj tudi umrlo). Tudi srednjeročna napoved na osnovi povprečnega prirasta zadnjih sedem dni je stabilna. Pred nami je zelo velik izziv, to je omejitev druženja med velikonočnimi prazniki. Še zmeraj smo v občutljivi fazi in le eden vikend lahko epidemijo podaljša za več kot teden dni.

Napoved z dne 7. 4.

Na grafu smo dodali tudi prikaz ozdravelih in posebej prikazali skupaj do sedaj okužene in trenutno okužene (vsi okuženi brez ozdravelih in mrtvih), kar je postalo zanimivo predvsem zaradi naraščajočega števila ozdravelih.

Današnji prirastek je absolutno gledano nekoliko večji kot prejšnje dni, na srečo pa zaradi ugodnih trendov prejšnjih dni povprečen prirastek zadnjih sedem dni ostaja na 4%.

Današnji porast je najverjetneje zamaknjen odraz morebitnih napazljivosti čez vikend, zato moramo to razumeti kot pomembno svarilo pred velikonočnimi prazniki.

Napoved z dne 6. 4.

Prvič smo se približali našemu vmesnemu cilju in je povprečen prirastek zadnjih sedmih dni padel pod 5%, natančneje na 4.4%. To je pod mejo, pri kateri število novo okuženih ni večje od ozdravljenih. Tudi včerajšnji prirast z 2.4% kaže, da se lahko pričnemo spogledovati z našim končnim ciljem, to je brez novih okužb. Motivirajmo tudi vse okrog nas k prepovedi združevanja, le tako bomo epidemijo čim prej obvladali. Morebitne napake čez vikend se bodo namreč videl komaj čez nekaj dni.

Napoved z dne 3. 4.

Kaže, da so se pričeli kazati pozitivni učinki ponedeljkovih dodatnih ukrepov, ki pa po pričakovanju ne morejo biti tako skokoviti, kot so bili prvi. Dnevni prirastek je bil 4,1%. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je prvič padel pod 6%, kar bi 17. aprila pomenilo manj kot 2000 okuženih. Za nami je dober dan, samo tako dalje. Med vikendom upoštevajmo prepoved združevanja.

Napoved z dne 2. 4.

Žal smo se oddaljili od cilja ostati pod 5% dnevnega prirastka. Za nami, z dnevnim prirastkom 6.7%, sicer ni zelo slab dan, žal pa tudi ne dovolj dober dan. Ob takšni rasti vrha ne moremo pričakovati v naslednjih dveh do treh tednih. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je sicer še zmerom malo pod 7%, vendar je zaradi večje osnove napoved do 16. aprila, ob vzdrževanju 7% dnevnega prirastka, narasla na približno 2175 okuženih. Potruditi se moramo bolj!

Napoved z dne 1. 4.

Za nami je dober dan. Dnevni  prirastek je bil 4,9 %. Če bi slednega obdržali pod 5 %, lahko pričakujemo zajezitev epidemije v dveh do treh tednih. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je prvič padel pod 7 %, natančneje na 6,8 %, kar bi do 15. aprila pomenilo približno 2050 okuženih. Sedaj je čas, da ne popuščamo in da se potrudimo še bolj. Širjenje epidemije je namreč močno nelinearen proces, kjer lahko ima že majhna nepazljivost danes velike negativne posledice čez nekaj dni. Zato priložnosti, ki nam jo sedaj ponuja upadajoči trend, nikar ne zapravimo.

Napoved z dne 31. 3.

Iz včerajšnjih zelo vzpodbudnih 3,6 % dnevnega prirastka smo zrastli na 6,1 % dnevnega prirastka. Povprečje zadnjih 7 dni je kljub temu padlo iz 8,0 % na 7,6 %. Stremimo dalje pod 5 %!

Napoved z dne 30. 3.

Vidimo, da se je rast v zadnjih dveh dneh nekoliko umirila, zaradi česar se je povprečni dnevni prirastek iz 9,3 % zmanjšal na 8 % (povprečje zadnjih 7 dni). Zaradi tega se je tudi prognoza rasti okuženih nekoliko izboljšala in ob enakem trendu bi bilo čez dva tedna število okuženih pod 2.000.

Upad še ni posledica novih ukrepov, zato v prihodnje lahko pričakujemo dodatni upad okuženosti. Ker naj bi bila inkubacijska doba virusa do dva tedna, je trenutni upad bolj verjetno posledica zakasnelega učinka prvih ukrepov izpred dobrih dveh tednov.

Pojasnilo simulacije

Raziskovalci na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru smo pod vodstvom našega, svetovno priznanega raziskovalca s področja fizike socioloških sistemov, prof. dr. Matjaža Perca združili moči v boju proti epidemiji COVID-19. S tem želimo širšo javnost motivirati, da striktno upoštevamo navodila pristojnih organov in tako s skupnimi napori uspemo zaustaviti širjenje epidemije.

Podobno kot vremenoslovci iz izmerjenih podatkov napovedujejo vreme, naša raziskovalna skupina iz podatkov o okuženih v Sloveniji vsak dan pripravi novo napoved nadaljnjega razvoja epidemije. Iz priloženega grafa je dobro razvidno, da se je po omejitvenih ukrepih rast zelo upočasnila (brez tega bi trenutno imeli preko 10.000 okuženih), žal pa še zmeraj narašča prehitro.

Fizikalni model raziskave upošteva, da se 96% okuženih pozdravi po 14 dneh, 4% pa jih umre po 21 dneh. Ti parametri najbolj natančno opisujejo trenutne podatke o širjenju virusa v Sloveniji. Na srečo je trenutno delež umrlih relativno majhen, zato ima največji vpliv dnevni prirastek okuženih.

Imamo zelo jasen cilj: z omejitvijo združevanja upočasnimo prenašanje virusa in čim bolj zmanjšajmo dnevni prirastek okuženih. K temu lahko pripomore vsak med nami z lastnim zgledom in spodbujanjem vseh okrog nas, da skupaj trend obrnemo proti zelenemu polju