Napoved z dne 13.5.2021

Trenutno število dnevno okuženih obeta nadaljnje upadanje skupnega števila okuženih, ki bo ob tem trendu do konca maja padlo pod 7000 aktivnih. Ugodno je tudi, da je te dni število ozdravelih glede na število na novo okuženih večje za več kot sto oseb. Takšo stanje omogoča, da dnevna okuženost pade na 400 oseb in iz grafa lahko odčitamo, da bi v tem primeru čez dva tedna imeli približno 5000 aktivno okuženih.
 Optimizem vliva pospešeno cepljenje, kar pomembno zmanjšuje možnost okužb, je pa število cepljenih in prebolelih še premajhno, da bi razmere bile stabilne, zato bo treba še nekaj časa vztrajati pri samozaščitnem ravnanju.

Napoved z dne 9.4.2021

Naraščanje okužb se je nekoliko upočasnilo, kar potrjuje pozitivni učinek ukrepov. V naslednjih dveh tednih bi se ob aktualnem trendu trenutnih 13.600 okuženih povečalo na 16.000, kar pa na srečo ni verjetno, saj se bo efekt ukrepov zrcalil z zamikom in po optimističnem scenariju naslednja dva tedna število aktivnih primerov ne bo drastično rastlo.
Število tistih, ki so bolezen preboleli ali so bili cepljeni je še daleč od deleža, ki bi lahko upočasnil nove okužbe zato nam ostaja upoštevanje pravil in samozaščitno ravnanje.

Napoved z dne 20.3.2021

Na prvem grafu je tokrat napoved izpred dveh tednov in dejanski razvoj števila okužb, ki potrjuje natančnost napovedi. Približno 750 okuženih na dan, kot jih imamo sedaj, bo čez dva tedna rezultiralo v 20% več aktivnih primerov kot jih je sedaj, kar je konsistentno s trendi v drugih državah po sproščanju omejitev.
 
Enako kot graf pred dvema tednoma tudi danes kaže, da se bo stanje izboljšalo, če se število dnevno okuženih zmanjša na vsaj 600. K temu bo lahko vsaj delno pripomoglo cepljenje in nadaljnje upoštevanje pravil.

Napoved z dne 4. 3. 2021

Upadanje števila okuženih, ki se je pričelo na sredini januarja se je že pred dvema tednoma zmanjšalo in praktično zaustavilo, na osnovi česar tudi nadaljnja napoved ob trenutnih razmerah ne predvideva zmanjšanja števila okuženih, ampak se bo ustalilo na skupni vrednosti 10.000 okuženih kot je pred časom kar dva meseca bilo na 20.000 okuženih.

Iz grafa vidimo, da se bo število okuženih zmanjšalo, če se število dnevno okuženih zmanjša na vsaj 600, zato je malo manevrskega prostora za nadaljnje sproščanje ukrepov, ampak za čim bolj striktno upoštevanje trenutnih pravil.

Napoved z dne 11. 02. 2021

Pozitivni trendi in udejanjenje prejšnje napovedi se kažejo tudi v optimistični napovedi za prihodnja dva tedna. Še zmeraj jih te dni več ozdravi, kot se jih na novo okuži. Je pa razvidno, da se bo po enem tednu trend spet obrnil navzgor, če se število okuženih ne bo še naprej zmanjševalo.

Iz grafa vidimo, da se bo čez dva tedna število okuženih zmanjšalo na 10000, če se bo v povprečju dnevno okužilo 700 oseb. To je dosegljiv cilj, saj je zaradi manj okuženih v okolici tudi manj možnosti za nove okužbe, hkrati pa je treba poskrbeti za čim manj dodatnih tveganj pri aktualnem rahljanju ukrepov.

Napoved z dne 30.1.2021

Tudi tokratni trend okužb sledi prejšnji napovedi in se zmanjšuje, žal pa ne s tako intenziteto kot bi se lahko. Grožnja angleškega seva in zamude pri cepljenju zahtevajo še bolj odgovorno ravnanje kot do sedaj.

Trenutno so razmere ugodne predvsem ker se jih je pred dvema tednoma veliko okužilo in jih te dni več ozdravi, kot se jih na novo okuži. V kolikor pa se število okuženih ne bo zmanjšalo pod trenutnih 1200 na dan, se bodo že čez teden dni razmere začele slabšati in bo čez dva tedna ponovno 20.000 okuženih. V kolikor pa se število okužb razpolovi na 600 dnevno, pa iz grafa vidimo napoved le 10.000 okuženih. Bodimo odgovorni, če drugo ne, zaradi otrok, da bodo lahko šli v šole.

Napoved z dne 22.1.2021

Komaj tri tedne po silvestrskem večeru smo dosegli raven izpred praznikov, na srečo pa se je trend obrnil navzdol in čeprav prva lastovka še ne prinese pomladi, se začenja svetlikati luč na koncu tunela.

Prejšnja napoved zmanjšanja okuženih na 20.000 se je udejanjila, predvsem zaradi več ozdravelih in zaradi manj okuženih. Iz grafa se vidi, da se bo trend upadanja nadaljeval le, če se bo število dnevno okuženih zmanjšalo pod 1200, kar pa je uresničljiv cilj, zaradi sproščanja ukrepov pa je treba biti še toliko bolj samodiscipliniran glede omejitve druženja, razkuževanja in higiene rok.

Napoved z dne 15.1.2021

Porast okužb zaradi nespoštovanja omejitev druženja med prazniki se je umiril in se počasi umirja, žal pa smo še zmeraj 20% višje kot smo bili prej. To je tudi nedvoumna potrditev, da je omejitev druženja ustrezen ukrep, vendar ne učinkuje, če se ga ne upošteva.

Napoved za naslednja dva tedna kaže zmanjšanje okuženih na 20.000, kot je bilo pred prazniki, kar bi se pa z bolj odgovornim obnašanjem dalo zmanjšati in trend obrniti navzdol. Trenutno število cepljenih pa je še premajhno, da bi to že imelo kakšne pozitivne posledice.

Napoved z dne 7.1.2021

Po obetavnem koncu decembra se žal uresničuje napoved, da bodo prazniki velika grožnja za ponovno rast. To potrjujeta tudi dva odseka rasti v katerih se zrcali več stikov med božičnim in silvestrskim večerom, kar je kulminiralo včeraj.

Praznične »grehe« bomo čutili še vsaj dva tedna in še to le, če bomo trenutno število okuženih v povprečje 1800 novih okužb uspeli razpoloviti, ob trenutnem trendu pa bo vrh pri skoraj 40.000 aktivno okuženih, kar je dva krat huje kot je bilo celi pretekli mesec. Število umrlih se bliža že 3000.

Napoved z dne 23.12.2020

Zadnji teden se je povprečje okužb nekoliko zmanjšalo, zato se je napoved nekoliko obrnila navzdol. Vidimo pa, da je ta trend zelo šibek in še ne zagotavlja nadaljnjega upadanja.

Sprostitev ukrepov in bližajoči se prazniki so velika grožnja za ponovno rast in kaj hitro se lahko situacijo ponovno poslabša zato ostaja poziv k največji možno stopnji samozaščitnega ravnanja.

Napoved z dne 15.12.2020

Razmere se od prejšnje napovedi niso nič izboljšale, na srečo pa tudi ne poslabšale. Na grafu več ne prikazujemo odstotka okuženih ampak smo prešli na absoluten prikaz z dnevnim številom okuženih. Razmere so zelo resne. Ob nespremenjeni epidemiološki sliki se bo čez dva tedna število okuženih začelo celo povečevati.

Dokler povprečen dnevni prirastek okuženih ne bo manjši od 1200 se razmere ne bodo izboljševale, okužba pa se bo razpolovila v dveh tednih, če dnevno število okuženih v povprečju pade na 600. Zmanjšajmo število stikov, pri tistih, ki jih ne moremo preprečiti pa ohranjajmo distanco in preventivne ukrepe.

Napoved z dne 4.12.

Graf kaže, da se že mesec dni razmere ne izboljšujejo ampak smo na platoju. Pri tem je zaskrbljujoč podatek, da se še zmeraj na novo okuži znatno več kot jih ozdravi.

Dokler se povprečen tedenski prirastek okuženih iz sedanjih 2,0 % ne bo zmanjšal na vsaj 1% se razmere ne bodo izboljševale. Očitno je, da bo treba trenutni način življenja še bolj podrediti omejitvi širjenja virusa. Če ni stikov se virus ne more širiti, zato naj vsak z lastnim zgledom pripomore k temu.

Napoved z dne 27.11

Žal tudi današnja napoved ne kaže zmanjševanja števila okuženih, ampak smo že skoraj mesec dni na platoju. Virus je v okolju tako pogost, da se kljub dokaj skrajnim ukrepom še zmeraj širi hitreje od števila ozdravelih ali umrlih.

Iz grafa vidimo, da če tedenski prirastek ostane na trenutnih 2,2 % se ne bo izboljšalo. Za izboljšanje razmer je treba prirastek razpoloviti, zato z lastnim zgledom prispevajmo in motivirajmo okolje k čim manj nepotrebnim stikom, dezinfekciji rok in nošenju maske.

Napoved z dne 24.11

Tudi po tednu dni se število okuženih ne zmanjšuje na srečo pa trenutno ne raste. Današnje stanje je povsem v skladu z napovedmi izpred tedna dni, kar pomeni, da trenutni tedenski prirastek 2,4% ne obeta izboljšanja. Nasprotno vidimo, da bodo čez dva tedna okužbe narasle proti 25.000.

Pred nami so še veliki napori za zmanjšanje števila okužb, sploh ker je v družbi zmeraj pomembnejši psihološki vidik dodatne motivacije za čim manj stikov in spoštovanje drugih ukrepov.

Napoved z dne 18.11

Napoved kaže, da smo dosegli plato, saj se je krivulja ustalila, žal pa ne pada. Na srečo se je za 0,3 %, zmanjšalo povprečje na novo okuženih, kar pa še ne obeta upada epidemije. Trenutno zmanjševanje okužb je še prepočasno, da bi se v dveh tednih zmanjšalo pod 10.000 okuženih.
V okolju je virus zelo pogost zato je zelo velika nevarnost, da se srečamo z okuženo osebo. Učinek trenutnih ukrepov bo viden, če se bomo čim bolj izognili medsebojnim stikom, med tistimi, ki se jih ne moremo izogniti pa striktno upoštevajmo varnostne ukrepe, predvsem uporabo mask in dezinfekcijo rok.

Napoved z dne 13.11

Krivulja, ki kaže število aktivno okuženih je še zmeraj obrnjena navzdol, vendar se vidi nekoliko manjši upad, kot je bil na začetku tedna. Malo, za 0,2 %, se je zmanjšalo tudi povprečje na novo okuženih, kar je obetavno. Žal pa bi ob tem trendu število okuženih čez dva tedna še zmeraj bilo nad 20.000, prav tako se ne bi zmanjšal pritisk na bolnice.

 

Iz grafa vidimo, da bi se število na novo okuženih iz sedanjih 3,0% moralo zmanjšati na 1,2%, da bo čez dva tedna manj kot 10.000 okuženih. Ta cilj je možno doseči s še bolj striktnim zmanjševanjem medsebojnih stikov, kar virusu najbolj učinkovito onemogoča širjenje.

Napoved z dne 10.11.

Krivulja se je prvič obrnila navzdol, kar pomeni da je za nami prvi teden, ko je bilo manj na novo okuženih, kot ozdravelih, žal pa tudi več umrlih. Kljub temu pa so razmere še zmeraj zelo resne. Vsak dan se okuži več ljudi, kot jih je ob prvem valu vse skupaj okužilo.
 
Virus ostaja med nami in je zelo razširjen. S čim manj medsebojnimi stiki lahko ohranimo ugoden trend, ki obeta, da bo čez dva tedna manj kot 10.000 okuženih. To bo še zmeraj zelo velik delež populacije in tudi pritisk na bolnice se bo zmanjšal šele z zamikom. Prav zdaj je ključno, da vztrajamo z odgovornim odnosom.

Napoved z dne 5. 11

Napovedana zmanjšana rast okužb se je na srečo udejanjila in tudi graf lepo kaže, da več nismo v fazi eksponentne rasti. Najtežji teden je za nami in zmeraj verjetnejša je napoved izpred dveh tednov, da nam bo uspelo število okuženih ohraniti pod 30.000.

Število odkritih okužb še ne izkazuje stalnega zmanjševanja, kar lahko razumemo, da se kažejo  komaj prvi rezultati ukrepov, za zmanjševanje okužb pa bo treba še nekaj časa vztrajati, zato ostaja poziv k odgovornosti in ob nošenju maske, medsebojni razdalji in higieni rok predvsem poskrbimo za čim manj medsebojnih stikov.

Napoved z dne 23.10

Napovedanih 10.000 okuženih smo dosegli že en dan prej, kot smo napovedovali in današnja napoved kaže, da bi ob tem trendu čez dva
tedna imeli med 50.000 in 60.000 okuženih, kar pa bi bilo že veliko preveč za vsak zdravstveni sistem. Na srečo se v zadnjih dneh rast umirja okužb, kar vsekakor gre pripisati vplivu trenutnih ukrepov. Napovedani prihodnji ukrepi pa nas lahko navdajajo z optimizmom, da število okužb ne bo preseglo 30.000, kar pa še zmeraj pomeni, da bo detektirano okužen že vsak 70-ti prebivalec Slovenije.

Napoved z dne 20.10

Napoved z dne 16.10

Velik porast okuženih v zadnjih dneh se odraža tudi v zelo neugodni napovedi in ob tem trendu se bomo že čez dober teden približali 10.000 okuženim, kar pomeni, da bo detektirano okužen že vsak 200-ti prebivalec Slovenije.

Sprejeti ukrepi bodo rast lahko zaustavili le, če jih bomo striktno upoštevali. Vsak zaradi sebe in zaradi vseh okrog nas, praviloma prav naših najbližjih. V vsakem primeru pa upoštevajmo nošenje mask, medsebojno razdaljo in umivanje oz. dezinfekcijo rok.

Napoved z dne 12.10

Napoved izpred dveh tednov se je potrdila, žal tudi hitrejša rast okužb v oktobru. Današnji podatki napovedujejo, da bo čez dva tedna 8000 okuženih, kar pa je verjetno optimističen scenarij, saj se nenehno povečuje povprečen prirastek, ki je že 4.3%.

Samodiscipliniranost v družbi je na prenizki ravni, zato brez dodatnih ukrepov rast okužb ne bomo uspeli zajeziti. Da bodo le-ti čim manj moteči upoštevajmo omejitev druženj v velikih skupina, še posebej brez zaščitnih mask.

Napoved z dne 7.10

Širjenje okužbe že en mesec eksponentno raste, kar je zelo neugodno. Povrh pa se povečuje tudi eksponent rasti. Napoved se je iz 3000, povečala na preko 4000 okuženih čez dva tedna, kar bo že kritično obremenjevalo kapacitete v zdravstvenem sistemu.

Vsak izmed nas naj se spomni, kako smo meseca aprila preprečevali širjenje okužbe. Pričnimo tako ravnati saj le s tem lahko preprečimo podobne ukrepe, kot so veljali takrat.

Napoved z dne 2.10

Aktualna napoved žal potrjuje, da širjenje okužbe narašča eksponentno. S takim trendom bomo čez dva tedna imeli že preko 3000 okuženih. Na grafu se tudi lepo vidi porast okužb v začetku septembra, nekaj dni po pričetku pouka v šolah. Verjetno bo več okužb tudi zaradi pričetka študija, upajmo pa da bo porast okužb manjši, saj se bo del študija izvajalo na daljavo. Upoštevajmo varno razdaljo, dezinfekcijo rok in v čim večji meri tudi nošenje mask.

Napoved z dne 29.9

Primerjava današnje simulacije s prejšnjo kaže, da v skladu s takratno napovedjo število okuženih žal naraščalo hitreje, kot smo si želeli. Rdeče točke prikazujejo dnevni prirastek ugotovljenih okužb, črne pa relativni prirastek okužb, izraženo na tisoč testiranj. V obeh primerih je viden porast kar kaže, da se širjenje ne umirja. Razmere so bolj kritične, kot so bile ob višku prvega vala. Za zajezitev širjenja moramo biti izjemno samodisciplinirani in odgovorni do sebe in drugih ter se striktno izogibati vsemu, kar bi nas lahko okužilo.

Napoved z dne 22.9

Analiza natančnosti naših dosedanjih napovedi

V skladu z napovedanim preklicem epidemije tokrat objavljamo natančnost naših dosedanjih napovedi (modre pike pa kažejo napoved za prihodnjih 7 dni). V upanju, da ne bo potrebe za naše ponovno javljanje se vam lepo zahvaljujemo za spremljanje in vam želimo vse dobro.


Napoved z dne 9.5

Epidemija je uspešno obvladana in ob tej dinamiki upadanja bo se trenutnih 80 okuženih čez teden dni zmanjšalo na približno 30 čez dva tedna pa se približalo nič okuženim. Žal pa vsak dan še odkrijejo kakšnega okuženega, ki so potencialna grožnja ponovitve drugega vala okužbe, zato ostanimo samodisciplinirani in striktno izvajajmo vse napotke glede omejitve širjenja epidemija.

Napoved z dne 3. 5.

Napoved pred prazniki se je razvila po optimističnem scenariju in prvič od nastanka epidemije beležimo okrog 100 okuženih. Ob tej dinamiki se bo udejanjil tudi optimistični scenarij napovedi iz simulacije https://www.whatwillwedoinaugust.eu/si/Še zmeraj pa v Sloveniji so okuženi in razmere se lahko poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju vseh varnostnih pravil, ki še zmeraj veljajo.

Napoved z dne 29. 4.

Epidemija se stabilno zmanjšuje, saj se kljub postopnemu rahljanju ukrepov stanje ne slabša. Lepo se tudi vidi (temno zeleni krogi), da lahko že za tedensko prognozo napovemo le še malo preko 100 okuženih, kar je prvič do sedaj. Napovedi se lahko dodatno izboljšajo ali žal tudi poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov.

Napoved z dne 28. 4.

Ugoden trend okuženih se nadaljuje in epidemija se zmanjšuje. Na srečo trenutno tudi ni opaziti poslabšanja zaradi rahljanja ukrepov. Napoved pod 200 okuženih za prvomajske praznike je že dosežena in prvič lahko za čez dva tedna napovemo manj kot 100 okuženih. Ker pa smo že v območju majhnih številk se lahko napovedi tudi hitro izboljšajo ali žal poslabšajo, zato ostanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov.

Napoved z dne 24. 4.

Število novih okužb se je dolgoročno ustalilo okrog deset na dan in je občutno manjše od števila ozdravelih, kar lepo potrjuje, da se epidemija umirja. Na srečo ne narašča tudi število umrlih na dan. Ugodni trendi so izboljšali tudi napoved za prvomajske praznike in je že krepko pod 200 okuženihOstanimo natančni pri izvajanju varnostnih pravil, saj bomo tako najbolj tvorno prispevali k nadaljnjemu rahljanju varnostnih ukrepov

Napoved z dne 23. 4.

Kljub pričakovanem porastu okuženih, trend razvoja epidemije ostaja ugoden, saj je več kot dvakrat toliko ljudi ozdravelo, kot se jih je na novo okužilo in trenuten trend kaže, da bo čez dva tedna manj kot 200 okuženih. Moramo pa se zavedati, da postopno rahljanje ukrepov predstavlja dodatno grožnjo zato ne smemo postati površni pri že uveljavljenih varnostnih pravilih.

Napoved z dne 21. 4.

Zadnji teden dni je skoraj dva krat več ljudi ozdravelo, kot pa se jih je na novo okužilo. Prav tako že dva tedna število okuženih pada. Smo v zelo občutljivem času, zato naj nas rahljanje ukrepov ne premami in se še naprej izogibajmo nepotrebnim medsebojnim stikom, da bo čez dva tedna število vseh okuženih padlo pod 200, kot obeta trenutni trend.
 

Napoved z dne 20. 4.

Čez vikend je bilo manj testiranj, kljub temu pa nas nova napoved lahko navdaja z optimizmom. Ker že nekaj časa vsak dan več ljudi ozdravi, kot odkrijejo novih okužb, to kaže na zmanjševanje epidemije. V kolikor rahljanje nekaterih ukrepov ne bo preveč zaustavilo tega trenda, se čez dva tedna lahko nadejamo, da bo število vseh okuženih padlo pod 200 ali celo manj. Tudi v nekoliko sproščenih razmerah zato čim bolj zmanjšamo število medsebojnih stikov.

Napoved z dne 16. 4.

Tudi prva dva dni po praznikih je več ljudi ozdravelo, kot je bilo odkritih na novo okuženih. To je zelo spodbuden podatek, ki sicer potrjuje zmanjševanje epidemije, ni pa še povsem relevanten pokazatelj vliva dogodkom ved prazniki. Ključen je naslednji teden, če nam bo uspelo ohraniti tak trend, se bo število obolelih do maja zmanjšalo do te mere, da dovolj varno postopno rahljati nekatere omejitve.

Napoved z dne 14. 4.

Zaradi praznikov, manjšega števila testiranj in posledično tudi manjšega števila na novo odkritih okužb tokrat podajamo skupne podatke za zadnje tri dni, ko je bilo 3 krat manj na novo okuženih kot ozdravelih. Po pričakovanju so razmere zelo obetavne, bolj zanesljiva pa bo napoved juri in pojutrišnjem. Ohranimo zmanjševanje epidemije in še naprej spoštujmo pravila, saj se bodo le tako omejitve lahko začele rahljati.

Napoved z dne 10. 4.

Razmere se stabilizirajo in včerajšnji dan je spet bilo manj na novo okuženih kot ozdravelih. Ker pa traja nekaj dni od okužbe do tega, da jo zdravstveni delavci ugotovijo je to posledica discipliniranosti na začetku tedna, zato moramo čez praznike narediti vse, da bo tak trend umirjanja epidemije ostal tudi čez teden dni.

Napoved z dne 9. 4.

Razmere so na meji stabilnosti, saj je 33 na novo okuženih približno enako številu tistih, ki jih epidemija od včeraj dalje več ne ogroža. Če nam bo uspelo čez praznike ohraniti ta trend lahko pričakujemo konstanto število okuženih. Cilj sedaj seveda je, da se slednja številka prične tudi manjšati, zato spoštujmo omejitev druženja med prazniki. Sicer se bodo razmere žal zaostrile, saj smo na meji stabilnosti.

Napoved z dne 8. 4.

Ker se je število na novo okuženih spustilo pod število na novo ozdravelih, sedaj prikazujemo dejanske številke, in ne več odstotkov. Bilo je 36 novih okuženih, isti dan pa jih je ozdravelo 46 (žal nekaj tudi umrlo). Tudi srednjeročna napoved na osnovi povprečnega prirasta zadnjih sedem dni je stabilna. Pred nami je zelo velik izziv, to je omejitev druženja med velikonočnimi prazniki. Še zmeraj smo v občutljivi fazi in le eden vikend lahko epidemijo podaljša za več kot teden dni.

Napoved z dne 7. 4.

Na grafu smo dodali tudi prikaz ozdravelih in posebej prikazali skupaj do sedaj okužene in trenutno okužene (vsi okuženi brez ozdravelih in mrtvih), kar je postalo zanimivo predvsem zaradi naraščajočega števila ozdravelih.

Današnji prirastek je absolutno gledano nekoliko večji kot prejšnje dni, na srečo pa zaradi ugodnih trendov prejšnjih dni povprečen prirastek zadnjih sedem dni ostaja na 4%.

Današnji porast je najverjetneje zamaknjen odraz morebitnih napazljivosti čez vikend, zato moramo to razumeti kot pomembno svarilo pred velikonočnimi prazniki.

Napoved z dne 6. 4.

Prvič smo se približali našemu vmesnemu cilju in je povprečen prirastek zadnjih sedmih dni padel pod 5%, natančneje na 4.4%. To je pod mejo, pri kateri število novo okuženih ni večje od ozdravljenih. Tudi včerajšnji prirast z 2.4% kaže, da se lahko pričnemo spogledovati z našim končnim ciljem, to je brez novih okužb. Motivirajmo tudi vse okrog nas k prepovedi združevanja, le tako bomo epidemijo čim prej obvladali. Morebitne napake čez vikend se bodo namreč videl komaj čez nekaj dni.

Napoved z dne 3. 4.

Kaže, da so se pričeli kazati pozitivni učinki ponedeljkovih dodatnih ukrepov, ki pa po pričakovanju ne morejo biti tako skokoviti, kot so bili prvi. Dnevni prirastek je bil 4,1%. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je prvič padel pod 6%, kar bi 17. aprila pomenilo manj kot 2000 okuženih. Za nami je dober dan, samo tako dalje. Med vikendom upoštevajmo prepoved združevanja.

Napoved z dne 2. 4.

Žal smo se oddaljili od cilja ostati pod 5% dnevnega prirastka. Za nami, z dnevnim prirastkom 6.7%, sicer ni zelo slab dan, žal pa tudi ne dovolj dober dan. Ob takšni rasti vrha ne moremo pričakovati v naslednjih dveh do treh tednih. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je sicer še zmerom malo pod 7%, vendar je zaradi večje osnove napoved do 16. aprila, ob vzdrževanju 7% dnevnega prirastka, narasla na približno 2175 okuženih. Potruditi se moramo bolj!

Napoved z dne 1. 4.

Za nami je dober dan. Dnevni  prirastek je bil 4,9 %. Če bi slednega obdržali pod 5 %, lahko pričakujemo zajezitev epidemije v dveh do treh tednih. Povprečen prirastek zadnjih sedmih dni je prvič padel pod 7 %, natančneje na 6,8 %, kar bi do 15. aprila pomenilo približno 2050 okuženih. Sedaj je čas, da ne popuščamo in da se potrudimo še bolj. Širjenje epidemije je namreč močno nelinearen proces, kjer lahko ima že majhna nepazljivost danes velike negativne posledice čez nekaj dni. Zato priložnosti, ki nam jo sedaj ponuja upadajoči trend, nikar ne zapravimo.

Napoved z dne 31. 3.

Iz včerajšnjih zelo vzpodbudnih 3,6 % dnevnega prirastka smo zrastli na 6,1 % dnevnega prirastka. Povprečje zadnjih 7 dni je kljub temu padlo iz 8,0 % na 7,6 %. Stremimo dalje pod 5 %!

Napoved z dne 30. 3.

Vidimo, da se je rast v zadnjih dveh dneh nekoliko umirila, zaradi česar se je povprečni dnevni prirastek iz 9,3 % zmanjšal na 8 % (povprečje zadnjih 7 dni). Zaradi tega se je tudi prognoza rasti okuženih nekoliko izboljšala in ob enakem trendu bi bilo čez dva tedna število okuženih pod 2.000.

Upad še ni posledica novih ukrepov, zato v prihodnje lahko pričakujemo dodatni upad okuženosti. Ker naj bi bila inkubacijska doba virusa do dva tedna, je trenutni upad bolj verjetno posledica zakasnelega učinka prvih ukrepov izpred dobrih dveh tednov.

Pojasnilo simulacije

Raziskovalci na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru smo pod vodstvom našega, svetovno priznanega raziskovalca s področja fizike socioloških sistemov, prof. dr. Matjaža Perca združili moči v boju proti epidemiji COVID-19. S tem želimo širšo javnost motivirati, da striktno upoštevamo navodila pristojnih organov in tako s skupnimi napori uspemo zaustaviti širjenje epidemije.

Podobno kot vremenoslovci iz izmerjenih podatkov napovedujejo vreme, naša raziskovalna skupina iz podatkov o okuženih v Sloveniji vsak dan pripravi novo napoved nadaljnjega razvoja epidemije. Iz priloženega grafa je dobro razvidno, da se je po omejitvenih ukrepih rast zelo upočasnila (brez tega bi trenutno imeli preko 10.000 okuženih), žal pa še zmeraj narašča prehitro.

Fizikalni model raziskave upošteva, da se 96% okuženih pozdravi po 14 dneh, 4% pa jih umre po 21 dneh. Ti parametri najbolj natančno opisujejo trenutne podatke o širjenju virusa v Sloveniji. Na srečo je trenutno delež umrlih relativno majhen, zato ima največji vpliv dnevni prirastek okuženih.

Imamo zelo jasen cilj: z omejitvijo združevanja upočasnimo prenašanje virusa in čim bolj zmanjšajmo dnevni prirastek okuženih. K temu lahko pripomore vsak med nami z lastnim zgledom in spodbujanjem vseh okrog nas, da skupaj trend obrnemo proti zelenemu polju

Napoved z dne 29.9